Welkom

Bedankt voor uw bezoek

De Korrel Consultancy is gestart in 1998 als één van de uitvoerenden tijdens het Convenant Verpakkingen (Collectief de Korrel). In die hoedanigheid was de Korrel betrokken bij de eerste verpakkingswetgeving in Europa. Vandaag de dag is verpakken in relatie tot milieu, recycling, wetgeving en sustainability nog steeds de specialiteit van de Korrel Consultancy.

Op dit moment geldt in elk EU land de EU-richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval EU/94/62. Deze richtlijn wordt momenteel in Brussel aangescherpt, heeft de naam PPWR, het wordt omgezet naar een "regulation" die waarschijnlijk per 1-1-2026 of 2025 in alle EU landen te gelijk in zal gaan. Nadruk zal liggen op Essentiele Eisen, Recycle Ready, harmonisatie en inzet recyclaat / non-fossil grondstof. Belt u ons gerust om te informeren waar wij uw bedrijf kunnen bij staan.

Hoewel deze raamwetgeving in alle EU landen gelijk is zijn er verschillen in de organisaties, uitvoering, systematiek en tarieven. In Nederland b.v. is deze omgezet in Het Besluit Beheer Verpakkingen en “de Raamovereenkomst tussen de overheid (I & M), bedrijfsleven en de gemeenten. In België bijvoorbeeld wordt het geregeld via Fostplus, Valipac en IVCIE en zo geldt dat voor elke land weer anders. echter voor elke verpakker geldt de verplichting tot preventie en minimalisering van de milieu impact van de verpakking. In NL dienen verpakkers die meer dan 50.000 Kg aan verpakkingen (laten)toevoegen aan of om hun producten jaarlijks opgave/betaling te doen aan het Afvalfonds Verpakkingen.

Kennis van de Europese verpakkingswetgeving, PPWR en ervaring in de operationele verpakkingspraktijk maakt de Korrel een veelzijdige en pragmatisch verpakkingsconsultant voor elk type producent, verpakker of handelaar.