Welkom

Bedankt voor uw bezoek

De Korrel Consultancy is gestart in 1998 als één van de uitvoerenden tijdens het Convenant Verpakkingen (Collectief de Korrel). In die hoedanigheid was de Korrel betrokken bij de eerste verpakkingswetgeving in Nederland. Vandaag de dag is verpakken in relatie tot milieu, recycling, wetgeving en sustainability nog steeds de specialiteit van de Korrel Consultancy.

Op dit moment geldt in elk EU land de EU-richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval EU/94/62 (+wijzigingen). Hoewel deze raamwetgeving in alle landen gelijk is zijn er verschillen in de organisaties, uitvoering, systematiek en tarieven. In Nederland is de EU-richtlijn omgezet in Het Besluit Beheer Verpakkingen en “de Raamovereenkomst 2013 – 2022” tussen de overheid (I & M), bedrijfsleven en de gemeenten. Voor elke verpakker geldt de verplichting tot preventie en minimalisering van de milieu impact van de verpakking. En bedrijven die meer dan 50.000 Kg aan verpakkingen (laten)toevoegen aan of om hun producten dienen jaarlijks opgave te doen aan het Afvalfonds Verpakkingen en de afvalbeheersbijdrage te betalen.

Kennis van de Europese verpakkingswetgeving en ervaring in de operationele verpakkingspraktijk maakt de Korrel een veelzijdige en pragmatisch verpakkingsconsultant voor elk type producent, verpakker of handelaar. Bezoekt u onze Voorlichtingsbijeenkomsten welke in het najaar van 2020 wederom worden gehouden.