Resultaten

Resultaten 2019

In 2019 is ...% (binnenkort bekend) wat in Nederland aan verpakkingen is toegevoegd c.q. op de markt is gebracht gerecycleerd. Het volledige rapport kunt u bij ons opvragen.