Resultaten

Resultaten 2018

In 2018 is 79% wat in Nederland aan verpakkingen is toegevoegd c.q. op de markt is gebracht gerecycleerd. Het volledige rapport kunt u bij ons opvragen.