Korrel Service Modules (KSM)

Korrel Service Modules (KSM)

Bedrijven die al sinds het Convenant Verpakkingen klant zijn van de Korrel kunnen gebruik maken van het Collectief de Korrel. De registratie periode loopt van 1 November tot 31 Oktober van het jaar er op. Uw aansluiting helpt uw bedrijf te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit Beheer Verpakkingen (EU richtlijn 94/62/EG & 2004/12/EG) en de Essentiële Eisen aan Verpakkingen. De voordelen van KSM :

  • Uw kunt kosteloos gebruik maken van onze telefonische en e-mail helpdesk
  • Gratis deelname aan de voorlichtingsbijeenkomst
  • Gratis Consult bij u op locatie (maximaal eens in de 3 jaar)

De Korrel hanteert 3 tariefschijven, te weten:
KSM-A voor bedrijven die minder dan 15.000 Kg op de markt brengen
KSM-B voor bedrijven die tussen 15.000 en 50.000 Kg op de markt brengen
KSM-C voor bedrijven die meer dan 50.000 Kg op de markt brengen

Als u KSM-A, B of C heeft kunt u hier uw vragen stellen