Essentiële Eisen

Preventie en Essentiële Eisen

Zoals vermeld in de EU Richtlijn dient elk bedrijf er werk van te maken om de milieu impact van de verpakkingen die zij toevoegt tot een minimum te beperken. Die eisen zijn gevat in Essentiele Eisen (EE) of Essential Requirements. In het kort:

  • De EE stelt eisen aan de samenstelling en aard van verpakkingen.
  • Minimalisatie van volume en gewicht van verpakking, lichter, dunner, minder.
  • Rekening houdend met verpakkingsfuncties (voorkomen voedselverspilling, verkoopbaarheid, hygiëne, veiligheid, logistiek, etc)
  • Geschikt voor hergebruik en (energie)terugwinning.
  • Het is een individuele verplichting voor elk bedrijf. Maar het
  • behalen van de doelstelling is (vooralsnog)gebaseerd op landelijk resultaat
  • Uw verpakkingsleverancier kan dit NIET overnemen. Maar
  • hij kan u wel helpen aan een (deel)verklaring dat verpakking voldoet aan de kwalitatieve eisen (zware metalen / gevaarlijke stoffen).
  • Uw bedrijf beschikt over een preventieplan waarin de te nemen acties en wat is gedaan om de impact van de verpakking te minimaliseren wordt geregistreerd.

Op verzoek sturen wij u een uitvoerige EE en Design for Recycling Checklist toe.