NVG-Module-1

NVG-Module-1

Bedrijven die al sinds het Convenant Verpakkingen lid zijn van het NVG kunnen gebruik maken van Module-1 en helpt uw bedrijf te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit Beheer Verpakkingen (EU richtlijn 94/62/EG & 2004/12/EG) en de Essentiële Eisen aan Verpakkingen.

-           Uw kunt kosteloos gebruik maken van onze telefonische en e-mail helpdesk
-           50% korting op deelname aan de voorlichtingsbijeenkomst
-           Consult bij u op locatie tegen sterk gereduceerd tarief

De kosten voor NVG Module-1 is voor leden van het Nederlands Verbond Groothandel € 165,- per jaar. De inschrijving en facturatie vindt plaats via het NVG.