Besluit Beheer Verpakkingen

Besluit Beheer Verpakkingen

Alle bedrijven die producten op de Nederlandse markt brengen waar een verpakking om heen zit hebben met dit Besluit te maken. Van food tot non-food en van consumenten verpakkingen(BtoC) tot BtoB en grootverbuik. In het kort betreft dit alle verpakkingen in alle type materialen die u zelf toevoegt om uw product OF verpakkingen die al om uw geïmporteerde product zijn aangebracht (ook als u die verpakking zelf ontdoet en netjes afvoert!). Voor de duidelijkheid; Uw verpakkingsleverancier(folie, doosjes, flacon, etc) is in dit kader niet verantwoordelijk voor de hier boven bedoelde verpakking. Wel kan hij u helpen te voldoen aan Essentiële Eisen.

Welke organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van dit Besluit Beheer Verpakkingen in Nederland?

  • Het Afvalfonds (zie Uitvoering).
  • Nedvang. Registreert samen met de gemeenten en afvalbedrijven de ingezamelde en gerecyclede Kilo’s verpakkingen.
  • VPKT. Zorgt voor de sortering en recycling van kunststof verpakkingen door contracten aan te gaan met nascheiders, sorteerders, recyclers en transporteurs/opslagstations.
  • Nederland Schoon. Bestrijd zwerfafval door onderzoek, campagnes, advies.
  • KIDV. Verzamelt kennis, laat onderzoek doen adviseert het afvalfonds en stimuleert preventie en recycling.

Het Geldende Besluit Beheer Verpakkingen en de Raamovereenkomst kunt u hier downloaden.