Recycling

Design for Recycling, Recycle Ready

Wellicht heeft uw bedrijf al werk gemaakt om uw verpakkingen beter recyclebaar te maken en te laten voldoen aan de Essentiële Eisen. Echter dat alléén is niet meer voldoende. Immers om hoogwaardige recycling van kunststoffen mogelijk te maken zal er eerst goed (na)gesorteerd moeten kunnen worden om zuivere materiaal stromen te verkrijgen. De bestaande sorters kunnen veel maar (nog)niet alles. Intussen wordt u gestimuleerd om bij het (her)ontwerpen van uw kunststof verpakking rekening te houden met die beperkingen en "stoorstoffen". De beloning is een lager tarief! De Korrel Consultancy kent de restricties, voorwaarden en alternatieven om hier maximaal voordeel uit te halen.

Natuurlijk heeft u als individueel bedrijf geen invloed op technologische ontwikkelingen of de gehele inzamel, recycle- en hergebruik keten. Maar wat kunt u wel doen? Kritisch kijken naar uw product en zijn kwetsbaarheid en dan (her)onderzoeken of de verpakking zoals u die nu voert nog optimaal is. De Korrel helpt u bij uw oriëntatie en keuzemomenten om met kennis van de stand van de techniek verantwoorde keuzes te maken. Ofwel een visie ontwikkelen en uw bedrijf klaar maken voor de 2030 doelstelling.