Recycling

Design for Recycling

Wellicht heeft uw bedrijf al werk gemaakt om uw verpakkingen beter recyclebaar te maken en te laten voldoen aan de Essentiële Eisen. Echter dat alléén is in 2020 niet meer voldoende. Immers om hoogwaardige recycling van kunststoffen mogelijk te maken zal er eerst goed (na)gesorteerd moeten kunnen worden om zuivere materiaal stromen te verkrijgen. De bestaande sorters kunnen veel maar (nog)niet alles. Intussen wordt word u gestimuleerd om bij het (her)ontwerpen van uw kunststof verpakking rekening te houden met die beperkingen en "stoorstoffen". De beloning is een stuk lager tarief! De Korrel Consultancy kent de restricties, voorwaarden en alternatieven om hier maximaal voordeel uit te halen.

Natuurlijk heeft u als individueel bedrijf geen invloed op technologische ontwikkelingen of de gehele inzamel, recycle- en hergebruik keten. Maar wat kunt u wel doen? Kritisch kijken naar uw product en zijn kwetsbaarheid en dan (her)onderzoeken of de verpakking zoals u die nu voert nog optimaal is. De Korrel helpt u bij uw oriëntatie en keuzemomenten om met kennis van de stand van de techniek verantwoorde keuzes te maken. Ofwel een visie ontwikkelen en uw bedrijf klaar maken voor de 2025 doelstelling.

 • Toetsing op de duurzaamheidsaspecten van vandaag en de verwachting voor 2025.
 • De harde wettelijke Essentiële Eisen EN de aanbevelingen vanuit de recycle industrie.
 • Kunnen we biobased(dus NON-fossil) materialen, NIET wordt bedoeld biodegradable, inzetten?
 • Herontwerp van kunststof verpakking tbv een lager tarief.
 • Hoe gaan we om met decoratie zoals krimpsleeve, wikkel, etiket, IML, direct druk
 • Onze verpakking is GEEN PE, PP, PET of monomateriaal. Wat zijn de alternatieven?
 • Welke "bans" (zoals rietjes, lepeltjes, PS, ... ) zijn er nog meer te verwachten?
 • Bevat de verpakking zware metalen en gevaarlijke(RoHS) stoffen?
 • Bevat de verpakking (sorteer)stoorstoffen of stoorcomponenten?
 • Is de afmeting van de verpakking optimaal naar kosten, logistiek en recycling?
 • Zijn er alternatieve materialen of oplossingen die zich hebben bewezen?
 • Maken we optimaal gebruik van gerecycled materiaal (regeneraat, recyclaat)?
 • Kan de verpakking slimmer en zijn er onderdelen die kunnen gaan “zwerven”?
 • Hoe informeren we de consument over hoe onze duurzame verpakking bedoeld is?