De Uitvoering in NL

De Uitvoering in Nederland

Het Afvalfonds Verpakkingen voert namens het verpakkende bedrijfsleven feitelijk het Besluit Beheer Verpakkingen en de Raamovereenkomst uit. Zij draagt derhalve zorg voor de inzameling en recycling van verpakkingen en de daarbij behorende financiering.

Naast werk maken van preventie moeten bedrijven die meer dan 50.000 Kg aan verpakkingen (laten)toevoegen aan of om hun producten jaarlijks opgave doen aan het Afvalfonds Verpakkingen en de afvalbeheersbijdrage betalen. Doet u minder dan 50.000 Kg dan hoeft u zich daar niet aan te melden. Wel dient u enige administratie te voeren en aantoonbaar te maken hoeveel u dan wel op de markt brengt.

Rond de uitvoering, uw jaarlijkse opgave en administratie spelen vele zaken een rol die qua complexiteit of juist eenvoud (kunnen)verschillen per marktsegment en branche. Zaken als: Wat is wel en geen verpakking, omgang met logistieke hulpmiddelen, speciale branche regelingen, bedrijfsverpakkers, tarieven en gedifferentieerde kunststof tarieven, eisen aan uw verpakkingsadministratie, indirecte export en noem maar op zijn zeer bedrijfsspecifiek.

In een persoonlijk consult kan de Korrel Consultancy, voor uw bedrijfssituatie en verpakkingsvormen, de meest praktische aanpak adviseren en u helpen met het inrichten van uw administratie en preventieplan.

Tevens kunt u gebruik maken van de Voorlichtingsbijeenkomsten welke ook dit najaar van 2020 weer worden gegeven.